Τμήμα Αθλητισμού

Δήμου Ρεθύμνου

Το τμήμα Αθλητισμού του Δήμου Ρεθύμνης σας καλωσορίζει στη νέα ενημερωτική ιστοσελίδα του!

Εφεξής θα έχετε την δυνατότητα από εδώ μέσα να ενημερώνεστε για τις αθλητικές διοργανώσεις που λαμβάνου χώρα στα όρια του Δήμου μας, στις οποίες εμπλέκεται το Τμήμα μας έμμεσα ή άμμεσα.

Καλή ενημέρωση!

Ο εντεταλμένος για θέματα Αθλητισμού του Δήμου Ρεθύμνης

 Δημήτρης Λαχνιδάκης